Wydarzenia

WPH na Zimowych Manewrach Combat Alert

13 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim rozpoczęła się II edycja Zimowych Manewrów Combat Alert. Szkolenie prowadzone było przez żołnierzy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Uczestnicy uczyli się m.in. organizowania zasadzek, niszczenia zapór, zakładania min, zwalczania środków pancernych oraz środków napadu powietrznego. Nie obyło się bez walk wręcz i pokazu sprzętu takiego, jak: BWP-1, T-72Ma, haubica Goździk, wyrzutnia ppk SPIKE czy pływający transporter gąsienicowy PTS-M.

Wspólne manewry Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert” i 15 GBZ były już kolejnym tego typu przedsięwzięciem organizowanym na tak szeroką skalę.

COMBAT ALERT to szkolenie i airsoftowe manewry poligonowe. To największa tego typu impreza w Polsce stawiająca sobie za cel podnoszenie wartości proobronnych. Combat Alert jest organizowany przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe patronowało wydarzeniu.

WYSTAWA – „Armia Andersa – Szlak Nadziei”

Fundacja „Wspólnota Andersa”, Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska zorganizowali kolejną odsłonę wystawy „Armia Andersa – Szlak Nadziei”, której uroczyste otwarcie miało miejsce w Domu Polonii w Pułtusku, 10 listopada 2017 roku. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wystawa gościła w Pułtusku do 10 stycznia 2018 roku.

O WYSTAWIE
Wystawa przybliża genezę Armii Andersa, począwszy od przedstawienia losów Polaków, którzy po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow i agresji na Polskę w 1939 r. znaleźli się pod okupacją sowiecką. Setki tysięcy z nich zostało zesłanych do łagrów na Syberię i w głąb ZSRR. Dziesiątki tysięcy wymordowano m.in. w Katyniu w 1940 r. Inni ginęli w tzw. „białych krematoriach” na dalekiej północy.
Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. sprawił, że ZSRR wszedł do koalicji antyfaszystowskiej. Umożliwiło to Polskiemu Rządowi na Emigracji podpisanie w Londynie układu Sikorski-Majski (30 lipca 1941 r.), dzięki któremu na terenie ZSRR miała powstać Armia Polska. Na jej czele stanąć miał więziony wówczas przez NKWD w Moskwie polski generał, Władysław Anders.
Do nowo tworzonej Armii Andersa z głębi ZSRR przybywały tysiące Polaków – żołnierze i ludność cywilna. Była to dla nich jedyna szansa na uratowanie się od niechybnej śmierci w sowieckich łagrach. Dzięki Armii Andersa cywile – w tym tysiące dzieci – byli w stanie rozpocząć nowe życie w wolnym świecie. Żołnierze mogli zaś walczyć o wolną Polskę.

Marsz Pamięci – „Przebicie do Śródmieścia”

31 sierpnia 2017 roku Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe wraz z Grupą Historyczną „Zgrupowanie Radosław” po raz kolejny zorganizowało Marsz Pamięci – „Przebicie do Śródmieścia”. Elementem uroczystości upamiętniających walki i bohaterów Powstania Warszawskiego była krótka inscenizacja wydarzeń mających miejsce w nocy z 30 na 31 sierpnia 1944 roku oraz rajd szlakiem walk Powstańczych i miejsc pamięci. W tym dniu szczególny hołd został oddany oddziałom kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”, którzy jako jedyni przedostali się przez Ogród Saski do Śródmieścia.

RYS HISTORYCZNY
W nocy z 30 na 31 sierpnia 1944 r. żołnierze Powstańczej Starówki dokonali próby przebicia, którego celem było połączenie dwóch walczących dzielnic Starego Miasta i Śródmieścia oraz uratowanie rannych leżących w powstańczych szpitalach. W realizację akcji zaangażowano siły wielu powstańczych oddziałów obydwu dzielnic przy wsparciu desantu dokonanego kanałami przez Batalion AK „Miotła” na Plac Bankowy. Natarcie z uwagi na brak koordynacji sił i słabość oddziałów powstańczych załamało się w ogniu niemieckim. Jedynym oddziałem któremu udało się przejść „górą” do Śródmieścia był oddział kpt. „Jerzego” Ryszarda Białousa z Batalionu Harcerskiego AK „Zośka”.

73. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Z okazji 73. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe pragnie przybliżyć Państwu okruchy historii związanej z bohaterskimi wydarzeniami sierpnia 1944 roku, które rozegrały się na przedmurzu Starówki. W tamtym czasie u zbiegu ulic Bielańskiej i Daniłowiczowskiej, toczyły się zacięte walki o utrzymanie Starego Miasta i szlaku komunikacyjnego pomiędzy oddziałami powstańczymi.

Słynna Reduta Bank Polski – jeden z tzw. Warszawskich Bankowych Szańców – 1 sierpnia 1944 roku znalazła się w ogniu Powstańczych walk. Historyczne wnętrza, które były świadkiem dramatycznych wydarzeń są dziś siedzibą Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego. Dlatego czujemy się w obowiązku promować pamięć i wiedzę historyczną. Wspólnie z wydawcą pisma „Polska Zbrojna” przygotowaliśmy wydanie okolicznościowe, w którym, dzień po dniu, opisane są wydarzenia związane z historią Warszawy i miejsca, w którym mieści się WPH. Inicjując wydanie załączonego numeru specjalnego oddajemy hołd Bohaterom i przypominamy o ich heroizmie.

POBIERZ ELEKTRONICZNĄ WERSJĘ GAZETY – WPH_1 sierpnia 2017_wydanie specjalne

WPH Gepardem Biznesu 2016

Z przyjemnością informujemy, że Wojskowemu Przedsiębiorstwu Handlowemu sp. z o.o. został przyznany tytuł Geparda Biznesu 2016. Tym samym firma znalazła się wśród zacnego grona przedsiębiorców, których wartość rynkowa wzrosła w badanym okresie o więcej niż 10 procent. Zostaliśmy wyróżnieni spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytut Europejskiego Biznesu.

 

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce. Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół miliona złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.

Noc Muzeów na Daniłowiczowskiej 18b

20 maja 2017 roku, przy ul. Daniłowiczowskiej 18b, można było przenieść się do czasów okupowanej Warszawy i wydarzeń sierpnia 1944 roku. Tego dnia Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe otworzyło podwoje zabytkowego budynku, którego mury były świadkiem wydarzeń okupacyjnych i powstańczych. WPH, Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” i Studio Bank oraz Filmoteka Narodowa i Fundacja Virtuti Artis zaprosiły na szczególne wydarzenie na mapie warszawskiej Nocy Muzeów – poprzez wystawę z elementami rekonstrukcji wydarzeń historycznych zostały przywołane wspomnienia tamtych dni.

 

Noc Muzeów w 2017 roku, przy ul. Daniłowiczowskiej 18b, odbyła się w zabytkowym budynku dawnego Banku Polskiego oraz na dziedzińcu, gdzie można było zobaczyć inscenizacje, które przybliżyły realia okupowanej Warszawy. Była to również okazja, aby przenieść się do roku 1943 i dowiedzieć się więcej o tzw. „Akcji Góral”, a także o późniejszych wydarzeniach z 1944 roku – w słynnej Reducie Banku Polskiego toczyły się bowiem zacięte walki podczas Powstania Warszawskiego. Mury obecnej siedziby Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego są cichym świadkiem wielu ważnych dla historii wydarzeń.

Akcja Góral

W Banku Polskim, 12 sierpnia 1943 roku rozpoczęła się tzw. Akcja Góral nazywana także Akcją na 100 milionów. Choć faktycznie była przeprowadzona kilkaset metrów od budynku to swój początek miała na jego terenie. Polskim pracownikom banku powierzono rozpracowanie tras przejazdu furgonu z pieniędzmi i wielkości przesyłki. W jej wyniku uprowadzono samochód bankowy z pieniędzmi o wartości prawie 105 milionów okupacyjnych złotych. Jej kryptonim wywodzi się od potocznego określenia banknotów o nominale 500 zł emitowanych podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie – tzw. „górali”. O szczegółach Akcji Góral opowiedział Jacek Rozenek aktor, varsavianista i współzałożyciel Fundacji Virtuti Artis, który, specjalnie dla odwiedzających wystawę przy Daniłowiczowskiej, w oparciu o materiały historyczne nagrał opowieść o tej brawurowej akcji w formie audiobooka.

Wyjątkowa wystawa Powstańcza

Realistyczna sceneria, aranżacje przedstawicieli Grupy Historycznej „Radosław”, dźwięki piosenek, filmy o przedwojennej, okupowanej i powojennej Warszawie stanowiły oprawę dla ekspozycji wyjątkowych, często osobistych pamiątek, dokumentów i fotografii pochodzących z okresu Powstania Warszawskiego. Miłośnicy mundurów mieli szansę obejrzeć unikalne umundurowanie i wyposażenie Powstańców. Poprzez organizację niezwykle emocjonalnej, wzruszającej i pełnej niezwykłych opowieści wystawy został oddany hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego.

Studio Bank i Filmoteka Narodowa

Program Nocy Muzeów w Reducie Banku Polskiego został wzbogacony pokazami unikatowych materiałów filmowych udostępnionych przez Filmotekę Narodową i Fundację PGiGN „Rozgrzewamy polskie serca”. W niezwykłej przestrzeni Studia Bank wyświetlano filmy prezentujące piękno przedwojennej Warszawy, życie okupowanego miasta oraz realia zniszczonej stolicy.

Finał Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

W dniach 24-25 marca br. w murach „starej” Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Olimpiada zorganizowana została po raz pierwszy, a udział w niej wzięło blisko 1200 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą dotyczącą m.in. bezpieczeństwa narodowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, zagrożeń dla bezpieczeństwa w czasie pokoju oraz wojny, prawa humanitarnego, systemu ochrony praw człowieka, pierwszej pomocy przedmedycznej, polskiej polityki zagranicznej czy stosunków międzynarodowych w wymiarze globalnym, dodatkowo omawianym zagadnieniem był terroryzm.

Celem pierwszej edycji Olimpiady była popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli oraz powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Ponadto, Olimpiadzie przyświeca idea szerzenia postaw patriotycznych w myśl zasady, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka.

WPH było partnerem wydarzenia, dla uczestników ufundowaliśmy nagrody rzeczowe.

Gazela Biznesu dla WPH

Z dumą informujemy, że Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie po raz kolejny otrzymało potwierdzenie przynależności firmy do elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw. Wyróżnienie, podczas gali, która odbyła się 14 marca 2017 roku w hotelu Hilton w Warszawie, odebrali przedstawiciele firmy: Prezes Zarządu – Paweł Jeleń oraz Pani Katarzyna Mirowska – Dyrektor Biura Obsługi Spółki.

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz „Pulsu Biznesu” zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości.

WPH współpracuje z Akademią Sztuki Wojennej

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe podjęło współpracę z Akademią Sztuki Wojennej. Ufundowaliśmy nagrody dla laureatów warszawskiego etapu Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, który odbył się 9 grudnia 2016 roku w ASW. Przedstawiciele naszej firmy mieli przyjemność wręczyć nagrody osobiście.