Ogłoszenia w toku

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłasza konkurs na obsługę informatyczną Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

I. Zakres usługi:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych w zakresie serwisu, naprawy oraz wsparcia technicznego dla infrastruktury IT Zamawiającego, tj.
• Obsługa serwisowa w godzinach pracy zamawiającego, jak również podejmowanie interwencji w czasie nieprzekraczającym 3 (trzech) godzin od chwili zgłoszenia awarii.
• Obsługa systemu inwentaryzacyjnego (czytniki plus bazy porównawcze).
• Zarządzanie fizyczną infrastrukturą sieciową w obrębie całej Spółki (okablowanie + urządzenia aktywne) – zabezpieczenie ciągłości połączenia LAN, zarządzanie ustawieniami sieciowymi całej firmy.
• Administrowanie serwerami.
• Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania.
• Prace interwencyjne i konserwacyjne urządzeń i systemów.
• Serwis urządzeń fiskalnych oraz komputerów.
• Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowych w obiektach zamawiającego.
• Utrzymywanie i zabezpieczenie stron www.
• Obsługa hosting.
• Doradztwo w zakresie IT.

II. Oferta powinna być:

• złożona w formie elektronicznej i przesłana drogą elektroniczną na adres sekretariat@wph.com.pl do dnia 25 czerwca 2018 roku do godziny 12.00.
• opatrzona pieczątką firmową,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez wykonawcę,
• prosimy o dodanie referencji i jeśli to możliwe listy aktualnych klientów.

Cena za usługę musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT według obowiązującego prawa.

III . Warunki, które musi spełniać Wykonawca:
W konkursie mogą uczestniczyć osoby/podmioty, które:
• Są uprawnione do wykonywania określonej działalności;
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny oraz dysponują osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Warunek jest spełniony, jeżeli osoba/podmiot skierowana do wykonania przedmiotowego postępowania będzie posiadała minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze związanym w opisie przedmiotu konkursu;
• Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Krawiec / Krawcowa
Miejsce pracy: Warszawa

Opis Stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za szycie na miarę mundurów wyjściowych i polowych dla służb mundurowych.

Wymagania:

Poszukujemy osób z doświadczeniem w szyciu marynarek, spodni, płaszczy, odzieży korporacyjnej. Mile widziane wykształcenie krawieckie lub konstruktorskie.

Oferujemy:

  • umowę o dzieło
  • pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją w szyciu na miarę

    Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok  o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pod adres mailowy: rekrutacja@wph.com.pl, z dopiskiem „Krawiec/ Krawcowa”. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do Zespołu Zatrudnienia i Płac pod nr: 22 8272242.